You are here: Home / Academic Info / Προσφερόμενα Μαθήματα / Ναυτικοί Κινητήρες Diesel

Σελίδα Μαθήματος

LME-Lessons

 

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL

ΕΞΑΜΗΝΟ: 8ο
ΚΩΔΙΚΟΣ: 8148
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ν. Κυρτάτος

Ακαδημαϊκή Περίοδος 2020-2021

 

Ανακοινώσεις:

 

[23/9/2021] Αποτελέσματα Επαναληπτικής Εξεταστικής [pdf]

[24/8/2021]: Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2021

Σχετικά με την προσεχή επαναληπτική εξέταση του μαθήματος την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 18.00:
 • Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Forms.
 • Η εξέταση θα διαρκέσει 30 λεπτά.
 • Ο σύνδεσμος για την εξέταση θα αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses στην Ενότητα Εργαλεία/Έγγραφα με τίτλο "Διαδικτυακή_Εξέταση_Σεπτεμβρίου_2021" την ώρα της εξέτασης (18.00).
 • Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Microsoft Forms . Για την είσοδο στο Microsoft Forms απαιτείται ταυτοποίηση με τον ιδρυματικό λογαριασμό του ΕΜΠ, στο Οffice 365 στον σύνδεσμο  https://www.office.com/?auth=2 , ενώ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί και εγγραφή στο Δήλος 365 https://delos365.grnet.gr/ . Για την ταυτοποίηση χρησιμοποιείτε τα συνθηματικά σας ως εξής:
   • username: nmXXXX@ntua.gr (όπου nmXXXX το username σας)
   • password: <<ο κωδικός σας για τον λογαριασμό στο mycourses>>
 • Απαιτείται εκ νέου εγγραφή των φοιτητών στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι χρήστες και να λάβουν μέρος στην εξέταση.
 • Για τη συμμετοχή στην εξέταση, βαθμολόγηση και εξαγωγή τελικού βαθμού απαιτείται προηγουμένως η κατάθεση της εργασίας το αργότερο έως και την ημερομηνία και ώρα της γραπτής εξέτασης.
 • Η εργασία πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα  (15/9/2021,18.00-timestamp) στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses στο αντίστοιχο πεδίο, στην ενότητα Εργαλεία/Εργασίες. Εργασίες που θα παραδοθούν εκτός προθεσμίας ή με αποστολή email δε θα γίνουν δεκτές.
 • Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον βαθμό της παρούσας εξέτασης (50%) και τον βαθμό του Θέματος της Εργασίας (50%).
 • Η εξέταση και η βαθμολόγηση με τουλάχιστον 5/10  αποτελεί προϋπόθεση για την διόρθωση και βαθμολόγηση του Θέματος της εργασίας.
 • Οι φοιτητές θα έχουν στη διάθεση τους αυστηρά 30 λεπτά από την ώρα έναρξης (18.00) για να ολοκληρώσουν την εξέταση. Η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον εντός αυτού του διαστήματος, οι φοιτητές απαντήσουν στις ερωτήσεις και πατήσουν το κουμπί "SUBMIT". Θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης "Η εξέτασή σας ολοκληρώθηκε". Εκτός αυτού του διαστήματος το σύστημα αυτόματα δε θα λαμβάνει άλλες απαντήσεις.
 • Σε περίπτωση προβλήματος, από τις 17.45 έως το τέλος της εξέτασης μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο Webex για επικοινωνία (απαραίτητη η σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό).

 

 

(27/7/2021): Βαθμολογία εξέτασης Ιουνίου 2021 εδώ

 

(4/3/2021): Ανακοίνωση σχετικά με την υποχρεωτική εκπόνηση θέματος για το εαρινό εξάμηνο 2021

 • Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν εργασία με θέμα τη συγγραφή Τεχνικής Έκθεσης που θα περιγράφει την σημερινή κατάσταση τεχνολογίας για κάποια υπο-περίπτωση της γενικότερης θεματικής περιοχής.
 • Η εκπόνηση του θέματος είναι υποχρεωτική.
 • Η εργασία είναι ατομική και κάθε φοιτητής επιλέγει μία (1) συγκεκριμένη θεματική περιοχή.
 • Οι περιοχές εκπόνησης είναι διαθέσιμες στη σελίδα του μαθήματος εδώ.
 • H δήλωση του θέματος γίνεται μέσω φόρμας όπου ο φοιτητής συμπληρώνει τα στοιχεία του και επιλέγει μία (1) θεματική περιοχή. Η φόρμα λειτουργεί με λογική first come-first served. Aν δεν βρίσκεται κάποιο θέμα διαθέσιμο στη λίστα της φόρμας, σημαίνει πως το θέμα έχει ήδη επιλεχθεί από άλλον σπουδαστή και πρέπει να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα.
 • Δήλωση θεματικής περιοχής εδώ.
 • Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός βαθμός βασίζεται στο θέμα (50%) και  στη γραπτή εξέταση (50%).
 • Η παράδοση του θέματος γίνεται στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses στην Ενότητα «Έργασίες» μόνο εμπρόθεσμα, έως την ώρα της γραπτής τελικής εξέτασης, προσωπικά από τον κάθε σπουδαστή.
 • Για οποιαδήποτε απορία γνωστικού αντικειμένου & σχετικά με τη θεματική περιοχή παρακαλώ απευθυνθείτε με email στους βοηθούς του μαθήματος:
 • Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη δήλωση θεματικής περιοχής παρακαλώ απευθυνθείτε με email στη Γραμματεία:

 

(22/2/2021): Ανακοίνωση σχετικά με τις διαλέξεις για το εαρινό εξάμηνο 2021

Αγαπητοί σπουδαστές,

 1. Λυπάμαι που λόγω των μέτρων δεν μπόρεσα να δώσω τις διαλέξεις των μαθημάτων μου στο έτος σας. Η τηλεκπαίδευση αποτελεί πενιχρό υποκατάστατο των πανεπιστημιακών παραδόσεων με φυσική παρουσία και δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει.
 2. To μάθημα επιλογής 8ου ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL 8.3.15.8 είναι σχεδιασμένο για να δίδεται  με Διαλέξεις και παρακολούθηση στην ειδικά διαμορφωμένη Αίθουσα Πειραμάτων κοντά στην κλίνη δοκιμών κινητήρων του Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας .
 3. Τα video είναι καταγραφές από τις Διαλέξεις αυτές και επιτρέπουν στο σπουδαστή να ανατρέξει υποβοηθητικά όποτε και όσες φορές θέλει σε εδάφια και τμήματα των παραδόσεων.
 4. Για τις παρούσες συνθήκες, η επιλογή διαδικασίας για το μάθημα  ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL είναι για «ασύγχρονες παραδόσεις» μέσω των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και του άλλου προσφερόμενου υλικού. http://www.lme.ntua.gr/academic-info-1/prospheromena-mathemata/nautikoi-kineteres-diesel
 5. Δεν θα γίνει άλλη «διδασκαλία» μέσω πχ webex.
 6. Ο συνδυασμός του σχετικού βιβλίου Ναυτικοί Κινητήρες (Κεφ. 1&2) και των περιεχομένων στην ιστοσελίδα ( ppt όλων των διαλέξεων, video όλων των διαλέξεων, επιπλέον βιβλιογραφία, άρθρα και βοηθήματα), αποτελούν αρκετά συνεκτικό διδακτικό υλικό για μελέτη.
 7. Εγώ, οι βοηθοί και η γραμματεία του ΕΝΜ είναι διαθέσιμοι για ερωτήσεις και απορίες για τα μαθήματα.
 8. Ελπίζω ότι τα μέτρα τις πολιτείας θα αρθούν μετά το Πάσχα, οπότε θα επιτραπούν κανονικές διαλέξεις.

 

Νικόλαος Π. Κυρτάτος

 

(15/2/2021): Hλεκτρονική παρακολούθηση των διαλέξεων για το εαρινό εξάμηνο 2021

Το μάθημα ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL για το εαρινό εξάμηνο 2021 θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με παραδόσεις με ασύγχρονο τρόπο μέσω των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων.

1. Συνοπτικές οδηγίες θα βρείτε παρακάτω  στο 1. Γενικές οδηγίες μαθήματος.

2. Όλο το υλικό του μαθήματος (παρουσιάσεις PowerPoint) έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος, έχει βιντεοσκοπηθεί κι αναρτηθεί στο Youtube. Βρείτε το υλικό στον πίνακα 2. Παραδόσεις Μαθήματος

3. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν εργασία με θέμα τη συγγραφή Τεχνικής Έκθεσης σε μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Η εργασία είναι ατομική και κάθε φοιτητής επιλέγει μία θεματική περιοχή. Η εκπόνηση του θέματος είναι υποχρεωτική. Περαιτέρω οδηγίες για τη διαδικασία και τις θεματικές περιοχές θα βρείτε στον πίνακα 3.Θέμα. Σημειώνεται ότι για τη δήλωση της θεματικής περιοχής από τον κάθε φοιτητή θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερη ανακοίνωση.

4. Επιπλέον βοηθητικό υλικό του μαθήματος υπάρχει στον πίνακα 4. Βιβλιογραφία

5. Ο τελικός βαθμός βασίζεται σε θέμα (50%) και γραπτή εξέταση (50%).

 1. Γενικές οδηγίες μαθήματος

Δείτε τις συνοπτικές οδηγίες εδώ (4/3/2021)

2. Παραδόσεις μαθήματος

Video διαλέξεων μαθήματος
Οι διαλέξεις του μαθήματος απο το ακ. έτος 2004-05 είναι διαθέσιμες online μέσω του YouTube link
Νέα λίστα μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων, ακ. έτους 2014-15, διαθέσιμη στο YouTube link
Powerpoint διαλέξεων
Κεφ. 1A  (ενημέρωση 19/02/2019) pdf
Κεφ. 1B  (ενημέρωση 12/03/2019) pdf
Κεφ. 2A  (ενημέρωση 19/02/2019) pdf
Κεφ. 2B  (ενημέρωση 19/02/2019) pdf
Λοιπό υλικό
Ερωτήσεις επαναλήψεως pdf
Tυπικό διαγώνισμα pdf

3. Θέμα

Οδηγίες εκπόνησης θέματος (ενημέρωση 04/03/2021) pdf
Διαδικασία εκπόνησης θέματος (ενημέρωση 04/03/2021) pdf
Περιοχές εκπόνησης θέματος (ενημέρωση 04/03/2021) pdf

4. Βιβλιογραφία

Γενική βιβλιογραφία μαθήματος pdf
Νικ. Π. Κυρτάτος: Ναυτικοί Κινητήρες Diesel (Περιεχόμενα και Πρόλογος) pdf
Νικ. Π. Κυρτάτος: "Οι κινητήρες Diesel στο μέλλον", Ημερίδα: Μηχανές Πρόωσης Πλοίων: Οι κινητήρες DIESEL σήμερα και η Ατμομηχανή του χτες pdf
Νικ. Π. Κυρτάτος: "Ναυτικοί Κινητήρες και Ατμοσφαιρική Ρύπανση", Ημερίδα Σ.Ν.Μ.Μ. στο 'Ιδρυμα Ευγενίδου, 5/12/2007 pdf
Νικ. Π. Κυρτάτος: "Εξελίξεις στην Τεχνολογία Ναυτικών Κινητήρων", Ναυτικά Χρονικά, 06/2013 pdf
Nikolaos P. Kyrtatos: "Slow-Speed Two-Stroke Engines", Encyclopedia of Marine and Offshore Engineering, 04/2017 pdf
Andreas Kyrtatos, " The development of the modern low-speed two-stroke marine diesel engine", CIMAC Congress, 2016 pdf
Γενικά Sites Ναυτικών Μηχανών, Portals, Engines - Machinery - Equipment

 

[ download engine animation]

 

News
Video Παρουσίασης Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας-ΕΜΠ Feb 22, 2021
Eκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Jan 27, 2020
Εκδήλωση ΣΝΜΜ-ΕΜΠ: Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας στην Ναυτιλία May 07, 2019
Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου Feb 13, 2019
Προγραμματισμός σε Python & Εφαρμογές στη Ναυτική Μηχανολογία Feb 12, 2019
A light-hearted note on the non-return valve in nature and technology Nov 30, 2017
To ENM/ΕΜΠ στον τύπο May 05, 2017
Το ΕΝΜ/ΕΜΠ στα 10 καλύτερα Εργαστήρια για Μεγάλους κινητήρες στον κόσμο. Apr 04, 2017
In Press: HIPPO-2 Inauguration in "Promitheas" NTUA periodical Mar 10, 2017
HIPPO-2 Inauguration at LME/NTUA, 17/1/2017. Photos & Videos Jan 31, 2017
HIPPO-2 Inauguration, 17/1/2017 Nov 21, 2016
Research in Greece connects the micro and the mega Aug 30, 2016
Marine Propulsion Lifetime Achievement Award Prof Nikolas Kyrtatos May 24, 2016
Innovators honoured by European Marine Engineering Awards Apr 20, 2016
Beyond peak engine efficiency? Apr 20, 2016
Prof Nikolaos Kyrtatos is Marine Propulsion’s Lifetime Achievement Award winner for 2016 Mar 30, 2016
LME Participation in "The Third LRF-NTUA Centre of Excellence Workshop on Ship Total Energy-Emissions-Economy" (+ video) Mar 18, 2016
Video παρουσιάσεων/εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών 2015 Β' Nov 11, 2015
LME Participation in "The Second LRF-NTUA Centre of Excellence Workshop on Ship Total Energy-Emissions-Economy" (+ video) Feb 17, 2015
SEMINAR: Gas 2-Stroke Marine Engine Design and Operation, 22/01/2015 (+ video) Jan 13, 2015