You are here: Home / Academic Info / Προσφερόμενα Μαθήματα / Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και Εφαρμογές

Σελίδα Μαθήματος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1ο
ΚΩΔΙΚΟΣ: 8010
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. Παπαλάμπρου (george.papalambrou@lme.ntua.gr)

ΒΟΗΘΟΣ: Β. Καρυστινός (ΥΔ) (vkar@lme.ntua.gr)

Κτίριο Λ, 1ος όροφος, γραφείο Α4. Τηλ. 210-7721793
Διαθέσιμες ώρες γραφείου: Τετάρτη 12:00-13:00, Παρασκευή 15:00-16:00.

Ώρες Μαθήματος: Δευτέρα-Τετάρτη 12:45-14:30.

Διάρκεια εξαμήνου 2020-2021: έναρξη 05/10/2020, λήξη 15/1/2021.

 

Ανακοινώσεις:

 

*** ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ helios.ntua.gr . Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ [29/9/2021] ***

 

 • Ανακοίνωση για την επαναληπτική εξέταση του μαθήματος Βασικές Αρχές Προγραμματισμού στις 06/09/2021

  • Η εξέταση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, με χρήση του περιβάλλοντος Microsoft Forms.

  • Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 9:00 πμ. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να μπουν στο Webex του μαθήματος μέσω του συνδέσμου : https://centralntua.webex.com/meet/gpapalam, όπου θα τους δοθούν επιπλέον οδηγίες και οι σύνδεσμοι του διαγωνίσματος. Ο σύνδεσμος Webex θα παραμείνει ανοικτός όλη την διάρκεια της εξέτασης για την επίλυση αποριών και προβλημάτων.

  • Η ταυτοποίηση θα πραγματοποιηθεί με κάμερα και την επίδειξη αστυνομικής/ φοιτητικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Για την είσοδο στο Microsoft Forms απαιτείται ταυτοποίηση με τον ιδρυματικό λογαριασμό του ΕΜΠ, στο Οffice 365 στον σύνδεσμο  https://www.office.com/?auth=2. Για την ταυτοποίηση χρησιμοποιείτε τα συνθηματικά σας ως εξής:


  username: nmXXXX@ntua.gr (όπου nmXXXX το username σας)

  password: <<ο κωδικός σας για τον λογαριασμό στο mycourses>>

 

 

Περιεχόμενα Ύλης: - 2020-2021

1. Ιστοσελίδες μαθήματος [pdf]. Εισαγωγή [pdf]. Το περιβάλλον του ΗΥ. Δομή ΗΥ. Μνήμη.Υλικό και λογισμικό [pdf].

2. Το περιβάλλον MATLAB Δημιουργία προγράμματος. Εκτέλεση/Έξοδος αποτελεσμάτων. [pdf].  Εγκατάσταση [pdf]

3. Σχεσιακοί και λογικοί τελεστές. Βρόχοι επανάληψης. Έλεγχος ροής προγράμματος. Στοιχεία if/switch/case/for/while [pdf]. Δημιουργία συναρτήσεων - μέρος 1: [pdf],  μέρος 2: [pdf2].

4. Εισαγωγή και χειρισμός δεδομένων σε αρχεία. Αποθήκευση και φόρτωση δεδομένων [pdf].

5. Γραφική απεικόνιση. Βασικές έννοιες. Διαχείριση γραφημάτων. Ιδιότητες γραφημάτων. Διάφοροι τύποι γραφημάτων: μπάρες, X-Y, ιστογράμματα, επιφάνειες, εικόνες. [pdf]

6. Η γλώσσα Julia - μέρος Α [pdf], μέρος Β [pdf]βλέπε σύνδεσμους [1, 2, 3], βιβλίο [3]

7. Φάσεις ανάπτυξης λογισμικού: προδιαγραφές, σχεδίαση, υλοποίηση, επαλήθευση, τεκμηρίωση, συντήρηση προγραμμάτων [pdf]

8. Εφαρμογές: Γραμμική άλγεβρα. Πολυώνυμα. Μήτρες. Διαφορικές εξισώσεις. βλέπε βιβλίο [1] για MATLAB, βιβλία [3, 4] για Julia

 

Προτεινόμενα βιβλία:

1. C. Moler, Numerical Computing with MATLAB, 2004. Διαθέσιμα κεφάλαια ως pdf: εδώ

2. S. Chapman, MATLAB Programming for Engineers, Thomson, 2008

3. I. Balbaert, A. Sengupta, M. Sherrington, Julia: High Performance Programming, Packt, 2016

4. S. Boyd, L. Vandenberghe, Introduction to Applied Linear Algebra – Vectors, Matrices, and Least Squares. Διαθέσιμo βιβλίo, βιβλίο Julia και slides ως pdf: εδώ

 

Σύνδεσμοι:

1. Η γλώσσα Julia: The Julia Programming Language

2. Julia Language Research and Development at MIT: Julia Lab

3. Course Introduction to Computational Thinking στο MIT

4. Υπάρχει σελίδα μαθήματος στο mycourses

Κώδικες- Ασκήσεις:

MATLAB

- 1η Ομάδα Ασκήσεων: Εκφωνήσεις [pdf], Κώδικες: [zip] [26/10/2020], [zip] [4/11/2020]

- 2η Ομάδα Ασκήσεων: MATLAB live script [mlx], [pdf], [23/11/2020]

- 3η Ομάδα Ασκήσεων : MATLAB live script, data files [zip], pdf of mlx file [pdf] [2/12/2020]

Julia

- Template Julia Pluto: [ jl file ] [8/12/2020]

- Julia Introduction [jl file] [pdf] [9/12/2020]

- Julia Introduction II [jl file] [pdf] [14/12/2020]

- Julia Math Applications [jl file] [pdf] [16/12/2020]

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων: - υπό διαμόρφωση για 2020-2021

Πρόγραμμα 2020-2021 pdf [χχ/10/2020]

Eργασία στο σπίτι (Homework):

- Εκφώνηση - [pdf] [14/12/20] - Παράδοση για την επαναληπτική Εξέταση μέχρι και 31 Αυγούστου μέσω mycourses

- Data Generator - [zip] (Έκδοση 2016b)

Data Generator - [zip] (Έκδοση 2015α, επίσης εδώ δίνεται και η πραγματική πορεία του πλοίου για το ερώτημα 7β στην τελευταία στήλη του αρχείου Sim_Data.txt σε μοίρες)

- Η επεξεργασία κειμένου LaTex - παράδειγμα zip [6/12/2020]


 

News
Video Παρουσίασης Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας-ΕΜΠ Feb 22, 2021
Eκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Jan 27, 2020
Εκδήλωση ΣΝΜΜ-ΕΜΠ: Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας στην Ναυτιλία May 07, 2019
Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου Feb 13, 2019
Προγραμματισμός σε Python & Εφαρμογές στη Ναυτική Μηχανολογία Feb 12, 2019
A light-hearted note on the non-return valve in nature and technology Nov 30, 2017
To ENM/ΕΜΠ στον τύπο May 05, 2017
Το ΕΝΜ/ΕΜΠ στα 10 καλύτερα Εργαστήρια για Μεγάλους κινητήρες στον κόσμο. Apr 04, 2017
In Press: HIPPO-2 Inauguration in "Promitheas" NTUA periodical Mar 10, 2017
HIPPO-2 Inauguration at LME/NTUA, 17/1/2017. Photos & Videos Jan 31, 2017
HIPPO-2 Inauguration, 17/1/2017 Nov 21, 2016
Research in Greece connects the micro and the mega Aug 30, 2016
Marine Propulsion Lifetime Achievement Award Prof Nikolas Kyrtatos May 24, 2016
Innovators honoured by European Marine Engineering Awards Apr 20, 2016
Beyond peak engine efficiency? Apr 20, 2016
Prof Nikolaos Kyrtatos is Marine Propulsion’s Lifetime Achievement Award winner for 2016 Mar 30, 2016
LME Participation in "The Third LRF-NTUA Centre of Excellence Workshop on Ship Total Energy-Emissions-Economy" (+ video) Mar 18, 2016
Video παρουσιάσεων/εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών 2015 Β' Nov 11, 2015
LME Participation in "The Second LRF-NTUA Centre of Excellence Workshop on Ship Total Energy-Emissions-Economy" (+ video) Feb 17, 2015
SEMINAR: Gas 2-Stroke Marine Engine Design and Operation, 22/01/2015 (+ video) Jan 13, 2015